Feladat, követelmények

A pályázat tárgya

A tervpályázatban egy olyan kreatív foglalkozásoknak és workshopoknak helyet adó épületet kell megtervezni, melyben szétválasztva vagy integráltan helyet kapnak a következők:

▶ Kreatív műhely (10 fő foglalkoztatására alkalmas)
▶ Szerszámok, tárolók-műhelykocsi, az elektromos szerszámok működtetéséhez megfelelő hálózati csatlakozás, megfelelő megvilágítás, stb.
▶ Közösségi térként funkcionáló rekreációs helyiség
▶ Mosdók
▶ Raktár (minimum 5 m2)
▶ Takarítószer-tároló (2 m2)
▶ A beépíthető bruttó maximális szintterület: 100 m2

600 m2 területű építési telek beépítési módja: szabadon álló
Építési telekszélesség: 20 m
Építménymagasság: max. 6 m

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE:

A pályázat – melyre csapatban vagy egyénileg is lehet jelentkezni – 2021. szeptember 27. és október 17. között érhető el a hallgatók számára.

Első részfeladat határideje: október 8.
Második részfeladat határideje: október 17.

Tartalmi és formai követelmények

A pályázat két részből áll az alábbiak szerint:

1. rész:

Olyan 3D-ben, épületinformációs modell készítésére alkalmas szoftverrel felépített kis léptékű szabadonálló épület megtervezése a pályázat tárgyában megadottak szerint, amiből a pályázó automatizált módon tud készíteni egy engedélyezési szintű tervdokumentációt az alábbi minimális tartalommal:
▶ műszaki leírás, koncepció megfogalmazása max. 1 oldal terjedelemben;
▶ alaprajzok szükséges számban, 1:100 léptékben;
▶ két egymásra merőleges metszet, 1:100 léptékben;
▶ homlokzatok szükséges számban, 1:100 léptékben
▶ látványtervek

A modellnek tartalmaznia kell a különböző szakágak 3D modell elemeit (legalább: építészet, szerkezet, gépészet, erős-, és gyengeáramú rendszerek).

2. rész:

BIM felhasználás. Az 1. részben előállított modell BIM felhasználása a lehető legtöbb célra.
Például: Anyagmennyiségek kimutatása modell elemekből, dokumentált ütközésvizsgálat folytatása, ütemterv segítségével megvalósulási animáció készítése.

A pályázatnak tartalmaznia kell

▶ 2D tervanyag (műszaki leírás, alaprajzok, metszetek, homlokzatok, látványterv(ek) stb. összefűzött PDF formátumban)
▶ 3D modellek: RVT vagy PLA (esetleg részben DWG), valamint IFC formátumokban
▶ Egyéb dokumentumok: XLS, DOC, PDF, AVI, NWD, SMC formátumban szükség szerint
▶ Hallgatói jogviszony igazolása diákigazolvány másolatával
▶ Rövid bemutatkozó levél, maximum 2000 karakterben (csoport esetében személyenként), melyben fel kell tüntetni a hallgató(k) nevét és elérhetőségét (e-mail, telefonszám)

Teljesítés módja

A pályázat teljesítési határidejét megelőzően a pályázat weboldalán szükséges feltölteni az engedélyezési szintű tervdokumentációt és munkaanyagokat a modellező szoftverben elkészített modellel együtt, a fentebb megadott formátumokban.