pályázat részletei

Felsőoktatási hallgatók részére a Market Építő Zrt. („Market”) hallgatói pályázatot ír ki az alább megfogalmazott célokkal.

A pályázat célja

A verseny célja, hogy az építőipar szereplőivel minél szélesebb körben megismertesse a BIM-rendszerek alkalmazását, rávilágítson a benne rejlő naprakész tudásra, használatának fontosságára, valamint felhívja a figyelmet az alkalmazásához kapcsolódó megrendelői igények növekedésére, változásaira.

A Market Építő Zrt. alapítása óta elkötelezett a fiatal tehetségek szakmai támogatásában és karrierjük beindításában, így örömmel ad lehetőséget a jövő tervezőinek, mérnökeinek, kivitelezőinek, hogy gyakorlatban is kipróbálhassák a BIM-ben kínálkozó nagyszerű lehetőségeket.

Pályázók köre, feltételek

 • a 18. életévét betöltött személy;
   
 • hallgatói jogviszony valamely felsőfokú oktatási intézmény építészmérnök, építőmérnök, gépészmérnök, villamosmérnök képzésén;
   
 • a pályázó adatainak és elérhetőségeinek megadása és hozzájárulás a személyes adatai kezeléséhez (több pályázó esetében személyenként);
   
 • az adatkezelési tájékoztató és hozzájáruló nyilatkozat hiánytalan kitöltése, aláírása, az adatvédelmi tudnivalók elfogadása, csatolása;
   
 • A pályázatra jelentkezni egyénileg vagy alkotói csoportban egyaránt lehetséges;
   
 • Egy pályázótól csak egy pályamű érkezhet.

Díjazás

1.helyezett: 1.500.000 Ft pénzjutalom, lehetőség 1 hónap szakmai gyakorlat elvégzésére a Market Építő Zrt-nél (vagy annak valamely leányvállalatánál megállapodás szerint), illetve lehetőség a pályázat anyagának Market menedzsment felé történő prezentációjára;

2.helyezett: 1.000.000 Ft pénzjutalom, lehetőség 1 hónap szakmai gyakorlat elvégzésére a Market Építő Zrt-nél (vagy annak valamely leányvállalatánál megállapodás szerint), illetve lehetőség a pályázat anyagának Market menedzsment felé történő prezentációjára;

3.helyezett: 600.000 Ft pénzjutalom, lehetőség 1 hónap szakmai gyakorlat elvégzésére a Market Építő Zrt-nél (vagy annak valamely leányvállalatánál megállapodás szerint), illetve lehetőség a pályázat anyagának Market menedzsment felé történő prezentációjára.

A díjazás csapatonként és nettó értékben értendő.

 

Tájékoztatás

A pályázó a pályázatra történő jelentkezéssel, pályamunka benyújtásával tudomásul veszi, hogy pályaművének kiválasztása esetén, a pénzdíj (pénzjutalom) megfizetésével a Market Építő Zrt. a terveket és azok felhasználási jogát megvásároltnak tekinti, és ezzel a Market Építő Zrt. a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti vagyoni jogokat időbeli- és területi korlátozás nélkül kizárólagos jelleggel megszerzi. Ennek megfelelően a Market Építő Zrt. jogot szerez különösen arra, hogy a műveket átdolgozza, tetszőleges példányban és alkalommal többszörözze, nyilvánosságra hozza, illetve kép-, vagy hangfelvételen rögzítse, terjessze, számítógépre vagy elektronikus adathordozóra másolja, harmadik személynek hasznosítás céljából átadja, illetve bármely ismert módon a nyilvánossághoz közvetítse.


A pályázó a pályázatra történő jelentkezéssel, pályamunka benyújtásával egyben kijelenti, hogy az ismertetett nyereményeken túl sem nyertessége, sem vesztessége esetén semmilyen igényt vagy követelést a Market Építő Zrt.-vel, vagy bármely, a pályázat elbírálásában, kiértékelésében részt vevő harmadik személlyel szemben nem érvényesít, minden ilyen vélt vagy valós igényéről már a pályázat benyújtásával visszavonhatatlanul és feltétel nélkül lemond.


A Market Építő Zrt. a Ptk. 6:588. §-ára hivatkozással fenntartja magának a jogot arra, hogy a pályázatot a pályaművek kiértékelését megelőzően eredménytelennek minősítse. Ebben az esetben pályázók a Market Építő Zrt-vel vagy a lebonyolítóval szemben igényt érvényesíteni nem jogosultak, vélt vagy valós igényükről már a pályázatok benyújtásával visszavonhatatlanul és feltétel nélkül lemondanak.